1- Zihinsel engelliler destek eğitim programı

2- Yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim programı

3- ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (Kaynaştırma eğitimi alan çocuklar için)